กฎ-กติกา

1. ผู้ที่ร่วมสนุกจะต้องเป็นสมาชิกกับทาง sboseven777.com และมีอายุ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป

2. Username และ Password ถือเป็นของส่วนตัวของสมาชิก ที่จะต้องรักษาข้อมูลด้วยตัวท่านเอง ทางทีมงาน sboseven777.com ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ หากมีผู้อื่นเข้ามากระทำการใดๆ ใน Username นั้นๆ

3. สมาชิกจะต้องทราบกฎ-กติกา เงื่อนไขทั้งหมดของเว็บไซต์ที่ท่านร่วมสนุก โดยสามารถอ่านได้ที่หน้าเว็บไซต์ที่ท่านร่วมสนุก ทั้งนี้ทีมงานจะถือว่า สมาชิกได้รับรู้ กฎ-กติกา ของเว็บไซต์นั้นๆโดยสมบูรณ์แล้ว ทางทีมงาน sboseven777.com จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการแปลของท่านสมาชิกเอง

4. สมาชิก ผู้เป็นเจ้าของ username ถือมีสิทธิ์ขาด ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือทำรายการทางการเงิน รวมถึงรับผิดชอบเครดิตใน username นั้นๆ แต่เพียงผู้เดียว

5. ทีมงาน sboseven777.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ให้กับสมาชิกที่มีชื่อเป็นเจ้าของ username เท่านั้น

6. สมาชิกจะต้องทำการตรวจสอบยอดเงินในเครดิตของท่านให้ถูกต้อง และตรงกับยอดเงินที่ฝากเข้ามา และมีหน้าที่กล่าวต่อทีมงาน sboseven777.com ใน กรณีที่เครดิตไม่ครบจำนวน โดยแจ้งแก่ทีมงานก่อนการเดิมพัน (Betting) รายการแรกภายใน 24 ชั่วโมงเท่านั้น หากเกินกว่ากำหนดทางทีมงานขอระงับสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลเครดิตใดๆ ใน username ของท่าน

7. ในกรณีที่มีการอัพยอดเครดิตเกินจริง สมาชิกจะต้องกล่าวต่อทีมงาน sboseven777.com ในทันที มิฉะนั้นทีมงานจะขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งถอนในทุกกรณี

8. ทางทีมงาน sboseven777.com จะยึดถือ ข้อมูลของสมาชิกที่แจ้งไว้ ณ ปัจจุบันเป็นหลัก โดยไม่มีการโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น หากท่านต้องการแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวต่างๆ หรือแจ้งปัญหาการใช้งานใดๆ เกี่ยวกับรายการเดิมพัน (Betting) ความผิดพลาดด้านการเงิน การปลด lock username การ re-password ทั้งหมดนี้ สมาชิกจำเป็นต้องแจ้งข้อมูลให้ครบถ้วน และถูกต้องตามที่ทีมงานสอบถาม มิฉะนั้นทางทีมงาน sboseven777.com จะไม่ดำเนินการใดๆ ตามความร้องขอของท่าน

9. ทางทีมงาน sboseven777.com จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อกรณีที่เกิดปัญหาหรือความผิดพลาดในการเดิมพัน อันเนื่องมาจากตัวอุปกรณ์หรือการสื่อสารใดๆ ของท่านสมาชิกเอง

10. การกำหนดค่า Commission และสิทธิพิเศษต่างๆ จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางเว็บไซต์กำหนดขึ้นเท่านั้น

11.ในกรณีที่ทางสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่และไม่ได้ใช้ชื่อบัญชีตนเองในการ โอนเงินเข้าหรือไม่ตรงกับที่แจ้งสมัครไว้ sboseven777.com ขอแจ้งว่าสามารถรับสิทธิพิเศษต่างๆได้ ครั้งละ 1 ชื่อบัญชี/1สิทธิพิเศษ หากพบว่ามีการสมัครซ้ำซ้อน การตัดสินของ sboseven777.com ถือเป็นที่สุด

12. การใช้ robot หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการแทง ทาง sboseven777.com จะระงับการใช้งาน user นั้นๆทันที และจะไม่จ่ายคืนในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

13.บอลสเต็ป ทางเว็บจ่ายสูงสุด 500,000